U bent hier: Home » Info » Ouders

Ouders

Oudercontact

voor de kleuters :1 infoavond en 2 oudercontacten per schooljaar

voor de lagere school : 1 infoavond en 3 oudercontacten per schooljaar

Alle leerkrachten zijn dan beschikbaar om de resultaten en de attitude van uw dochter/zoon te bespreken.

lees meer >

Schoolagenda

De schoolagenda is in eerste instantie een communicatiemiddel tussen de school en de ouders. Bovendien is het een hulpmiddel bij het plannen van lessen, activiteiten en taken.
Het is noodzakelijk dat de agenda dagelijks door de ouders wordt ondertekend.
 

Ouderbijdrage

In de scholen van de Vlaamse Gemeenschap GO! wordt van de ouders geen inschrijvingsgeld voor hun kind(eren) gevraagd, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks.Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind deelneemt, zijn we genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen.

lees meer >

Studiecontrole

Op school doen we er alles aan om de studieresultaten van uw kind zo goed mogelijk in kaart te brengen en te rapporteren. Het is belangrijk dat u als ouder, uw kind ook thuis opvolgt. U kan dit doen door toetsresultaten, schriftjes en werkjes van uw kind te bekijken, huiswerk op te volgen en regelmatig te vragen naar het verloop van de schooldag.
U wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind via rapporten en schoolagenda.
Na afspraak kan steeds terecht op school voor een gesprek met directie, klastitularis of zorgleerkracht.

Studietoelagen

De formulieren om een school- of studietoelage te bekomen, kunnen op het secretariaat verkregen worden. Uw aanvraag kan ook rechtstreeks ingediend worden via onderstaande website.

lees meer >