U bent hier: Home » Info » Ouders » Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

In de scholen van de Vlaamse Gemeenschap GO! wordt van de ouders geen inschrijvingsgeld voor hun kind(eren) gevraagd, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks.

Leerboeken, werkboeken, agenda, mappen, schaartjes, schriften, lat, gom, geodriehoek, potlood, gradenboog, tekenbladen, kopieën, werkbladen, zakrekenmachines….. worden gratis ter beschikking van de leerlingen gesteld. (zie schoolreglement)

Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind deelneemt, zijn we genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen. Hierna volgt een lijst van de ouderbijdragen die u tijdens het schooljaar kunnen aangerekend worden.

ijst ouderbijdragen schooljaar 2018-2019   

Scherpe maximumfactuur: (De volgende bedragen zijn aangepast aan de gezondheidsindex van maart 2017)  

Dit zijn de maximumbedragen. In realiteit kan het bedrag lager en in elk leerjaar verschillend zijn.   

 

kleuterschool max. €45/ kleuterklas  
  doedeldidoepas: toneel,uitstap, bewegingsdag €10
  leeruitstappen en vervoer activiteiten max. €35
lagere school max. €85/ leerjaar  
  herculespas:film, toneel,workshop,uitstap,schaatsen,sportinitiatie en sportdag €20
  leeruitstappen en vervoer activiteiten max. €65 


Minder scherpe maximumfactuur: (De volgende bedragen zijn aangepast aan de gezondheidsindex van maart 2017) 

Kleuterschool: €0

 L1 - L6 : € 435 max., verdeeld over volgende GWP’s:    

 

  L2 L4 L5 L6
minder scherpe max.factuur €100 €80 €85 €90
bijdrage Sgr6 aan GWP   €55 €90 €95


Dienstverlening: (Het gebruik van deze diensten is niet verplicht!)  

  

Middag :  

De betaling gebeurt bij aanvang van het schooljaar door het betalen van een forfaitair bedrag voor het aantal beurten per week (1-2-3-4 dagen per week) voor een volledig schooljaar.    

1 dag/week: €20  

2 dagen/week: €40  

3 dagen /week: €60  

4 dagen /week: €80  

Voor een éénmalige of uitzonderlijke middagopvang betaalt de leerling €1.  

Indien u 2 of meerdere kinderen heeft op onze school, hanteren wij een sociaal tarief. U ontvangt per familie een overzicht van de te betalen kosten bij het begin van het schooljaar.    

Tevens kan u op het secretariaat steeds terecht voor een plan van gespreide betaling.   

Organisatie betalingen

Wij voorzien tijdens het schooljaar 3 momenten waarop je een betalingsoverzicht krijgt van de ingeplande kosten per leerjaar en per periode.

 

Betaling 1  Begin september
  jaaronkosten: middag en aankoop doedeldidoepas en/of herculespas
Betaling 2 begin januari
 

geplande leeruitstappen en vervoer activiteiten:  max. €35 /lagere school

                                                                                        max. €20/kleuters

Betaling 3 begin maart
  geplande leeruitstappen en vervoer activiteiten: max. €30 /lagere school  
  
                                                                                       max. €15/kleuters