U bent hier: Home » Info » Ouders » Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

In de scholen van de Vlaamse Gemeenschap GO! wordt van de ouders geen inschrijvingsgeld voor hun kind(eren) gevraagd, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks.

Leerboeken, werkboeken, agenda, mappen, schaartjes, schriften, lat, gom, geodriehoek, potlood, gradenboog, tekenbladen, kopieën, werkbladen, zakrekenmachines….. worden gratis ter beschikking van de leerlingen gesteld. (zie schoolreglement)

Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind deelneemt, zijn we genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen. Hierna volgt een lijst van de ouderbijdragen die u tijdens het schooljaar kunnen aangerekend worden.

Categorie a

Schoolzwemmen: vanaf de eerste kleuterklas: gratis

Categorie b - Minder scherpe maximumfactuur

Openluchtklassen / GWP:

  • 1ste leerjaar: sprookjesklassen
  • 2de leerjaar: boerderijklassen
  • 3de leerjaar: bosklassen
  • 4de leerjaar: fietsklassen
  • 5de leerjaar: sportklassen
  • 6de leerjaar: avonturenklassen

€ 390,00 maximum te betalen over de 6 jaren lager.

Categorie c - Scherpe maximumfactuur

Schoolreizen, leeruitstappen:

  • Culturele bezoeken: vb. toneelvoorstelling; filmvoorstelling, museumbezoek,…
  • In functie van thema WO: vb. kinderboerderij, speelgoedmuseum, Brussel, Gent
  • Sportieve evenementen: vb. sportdag, lentewandeling, spelenpaleis, schaatsen, Rollebolle,….

Maximum per schooljaar

€ 25,00 voor de kleuters van K1
€ 35,00 voor de kleuters van K2
€ 40,00 voor de kleuters van K3
€ 65,00 voor de lagere school

Categorie d

badmuts: € 1