U bent hier: Home » Info » Praktische info » Afwezigheden & ziekte

Aanwezigheid op school

De regelgeving voor het basisonderwijs is vanaf het schooljaar 2002-2003 gewijzigd. De volledige uitleg vindt u in het schoolreglement.

Gelieve steeds de school te verwittigen bij eventuele afwezigheid.

Schoolafwezigheid en medische attesten

Kleuteronderwijs

In het kleuteronderwijs (voor niet leerplichtige kleuters) moeten afwezigheden niet gewettigd worden door medische attesten.
Het is wel wenselijk dat ouders de kleuterleidsters informeren omtrent de afwezigheid van hun kind. Ook vragen we intentieverklaring van de ouders om hun kind regelmatig naar school te brengen.

BELANGRIJK!

Mag ik aan alle ouders met grote aandrang vragen om dagelijks en tijdig hun kind(eren) naar school te brengen .

Lager onderwijs

Afwezigheden van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen moeten door middel van een medisch attest gewettigd worden.

WAARSCHUWING!

Komt er geen reden voor afwezigheid op school toe, dan is de afwezigheid ‘ongewettigd’. Spijbelgedrag, zelfs met medeweten van de ouders kan ernstige gevolgen hebben. Na 5 halve dagen ongewettigde afwezigheid wordt het CLB ingeschakeld en wordt een dossier opgesteld rond ‘problematische afwezigheden’.

Ik wens er de ouders op te wijzen dat het onmogelijk is hun kinderen, om veiligheidsredenen de school te laten verlaten tijdens de lessen of tijdens de middagpauze, zonder schriftelijke aanvraag van het gezinshoofd.

Verwittiging bij eventuele besmettelijke ziekten.

De ouders, waarvan de kinderen in de loop van het schooljaar lijden aan een besmettelijke ziekte, worden met aandrang verzocht de school onmiddellijk te verwittigen ten einde de nodige voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen.