U bent hier: Home » Participatie » Schoolraad

Wat is de schoolraad?

De school wordt bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad.

Wat doet de schoolraad?

Schoolraad adviseert de directeur over:
algemene organisatie van de school
werving van leerlingen en cursisten
organisatie exta muros en parascolaire activiteiten
schoolbudget
schoolwerkplan

Overleg met de directeur:
vastleggen criteria aanwending lestijdenpakket
organisatie niet- lesgebonden opdrachten
welzijn en veiligheid op school
schoolreglement

Schoolraad adviseert raad van bestuur en algemeen directeur:
de toewijzing van het mandaat van directeur
de programmatie van het studieaanbod
de schoolinfrastructuur
de organisatie van het leerlingenvervoer

Schoolraad heeft recht op informatie te vragen over beslissingen van directeur en bestuursorganen van de scholengroep die het schoolleven beïnvloeden.

 

De raad is als volgt samengesteld

 • Rechtstreeks verkozen door de ouders:
  • Brusselmans Chris
  • Maes Erik
  • Elewaut Björn

    
 • Rechtstreeks verkozen door het personeel:
  • Nadine Jorissen
  • Hilde Bux
  • Katrien Verschueren
    
 • Gecoöpteerd:
  • Bart Uten
  • Karine Boonen
    
 • Afgevaardigden Raad van Bestuur
  • Lucie Lippens
    
 • Voorzitter
  • Christiaan Brusselmans
 • Ondervoorzitter
  • Björn Elewaut
 • Secretaris
  • Nadine Jorissen
 • Directie:
  • Vanessa Spiessens