U bent hier: Home » Schoolteam » Lager onderwijs

Lager onderwijs

Als school van het GO vormen wij respectvolle, verdraagzame, mondige, positief kritische, leergierige, verantwoordelijke, geëngageerde, sociale, zelfstandige en creatieve persoonljkheden! Wij proberen alle talenten van elke leerling naar boven te halen, rekening houdend met ieders interesses en mogelijkheden.

Klassen