U bent hier: Home

In de kijker

Bevraging leerlingen mediagebruik.

Binnenkort zal meester Wim een onderzoek uitvoeren met alle leerlingen van de lager school. Het peilt naar het gebruik van digitale media thuis. => Voor veel kinderen zijn digitale technologieën zoals het internet en de smartphone een belangrijk onderdeel van hun leven. Ze
gebruiken de technologieën om informatie op te zoeken, sociale contacten te onderhouden en zich te ontspannen. Omdat de digitale wereld voortdurend evolueert, is het belangrijk om regelmatig in kaart te brengen welke technologieën kinderen bezitten en
gebruiken. Daarom vindt in Vlaanderen tweejaarlijks een grootschalig Apestaartjarenonderzoek plaats, dat uitgevoerd wordt door Mediaraven en Mediawijs.
In deze bevraging naar het mediabezit en –gebruik van kinderen worden ook telkens enkele thematische vragen gesteld over mogelijke kansen en risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van digitale technologieën. In de bevraging van dit jaar wordt aandacht besteed aan de onderwerpen informatie- en nieuwswijsheid, privacy, online relaties, online pestgedrag en netiquette. Het is belangrijk om meer inzicht te verwerven in deze onderwerpen, om zo meer doeltreffende maatregelen te kunnen nemen om kinderen en hun omgeving duidelijk te informeren en adviseren over deze thema’s.
Onze school van jullie zoon/dochter heeft zich bereid verklaard om mee te werken aan dit onderzoek. We zullen dan ook in de loop van de komende weken een vragenlijst afnemen op onze school. De antwoorden van de bevraging worden vertrouwelijk behandeld. Enkel de onderzoekers hebben toegang tot de gegevens. De deelname aan dit onderzoek is anoniem en de data wordt enkel op een algemene manier geanalyseerd. Op geen enkel moment zullen de antwoorden van een individuele scholier kenbaar gemaakt worden aan de school, leerkrachten, medeleerlingen of derden.
De school zal deze inhoud via brief u de toestemming vragen om uw zoon of dochter te laten deelnemen aan de bevraging*. Indien u niet wenst dat uw zoon of dochter deelneemt aan het onderzoek of indien uw zoon of dochter dit zelf niet wenst, dan kan u dit laten weten door voor 6 december 2017 de strook onderaan die brief in te vullen en te bezorgen aan de klasleerkracht. Door niet op deze brief te antwoorden, geeft u uw toestemming tot deelname aan het onderzoek. U kan ook steeds achteraf nog contact opnemen met de Onderzoekers.
Indien u bijkomende vragen heeft over het onderzoek, kan u steeds bij de onderzoekers terecht.
Per mail: hadewijch.vanwynsberghe@mediawijs.be of wim.van.rymenant@gmail.com